PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY HÒA  
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH
Khu phố Mỹ Lệ Tây, TT Phú Thứ, Huyện Tây Hòa
 
   
Chào mừng quí khách đến với website của Trường THCS Nguyễn Tất Thành
  TÌM KIẾM
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  LIÊN KẾT WEBSITE
TUYÊN DƯƠNG- KHEN THƯỞNG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2017-2018
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI VÀ TIÊN TIẾN HỌC KÌ 1 NĂM HỌ 2014-2015
DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2013-2014
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIỎI CẤP HUYỆN VÀ TỈNH NĂM HỌC 2013-2014
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH GIỎI VÀ HỌC SINH TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2013-2014
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
CÂU HỎI THĂM DÒ

THÔNG KÊ TRUY CẬP
 Hôm nay :   42
 Hôm qua :    47
 Tổng cộng :   422885
 
   Thông tin cần biết cho phụ huynh học sinh
   
  Cập nhật vào lúc: 08:50:01 11-06-2014  
Nội dung tập tin
   PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TÂY HÒA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       THCS  Nguyễn Tất Thành
DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ
Khóa ngày: 22-5-2014
TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH (tỉnh) GIỚI TÍNH DÂN TỘC XL CUỐI NĂM ƯU TIÊN, KK XẾP LOẠI TN Số hiệu bằng TN
HL HK
1 CAO THỊ HOÀNG  ANH 20-11-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
2 LÊ HOÀNG  ANH 27-3-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
3 TRẦN NGUYÊN  22-02-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb T   Trung bình  
4 NGUYỄN CHÍ  BẢO 11-9-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
5 LÊ TẤN  BÌNH 12-11-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb K   Trung bình  
6 ĐOÀN VĂN  CẢNH 25-7-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb K   Trung bình  
7 BÙI CAO MINH  CHÂU 19-10-1999 Phú Yên Nữ Kinh Tb T   Trung bình  
8 VÕ THỊ BÍCH  CHI 12-11-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
9 NGUYỄN HỮU  CHI 10-6-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb K   Trung bình  
10 VÕ LÊ TRUNG  CHIẾN 24-9-1999 Phú Yên Nam Kinh G T   Giỏi  
11 DƯƠNG THỊ KIM  CHUNG 07-11-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
12 ĐẶNG NGUYÊN  CHƯƠNG 20-01-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
13 LỮ THI  CÔNG 03-4-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb T   Trung bình  
14 LÊ THỊ KIM  CÚC 22-7-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
15 NGUYỄN QUỐC ANH  DANH 15-4-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
16 TRẦN THỊ NGỌC  DIỄM 15-3-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
17 LÊ THỊ MỸ  DIÊN 28-8-1999 Phú Yên Nữ Kinh Tb T   Trung bình  
18 LÊ THỊ MỸ  DIÊN 08-10-1999 Phú Yên Nữ Kinh Tb T   Trung bình  
19 NGUYỄN NGỌC  DINH 18-01-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
20 PHẠM THỊ MỸ  DUNG 06-7-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
21 NGUYỄN THỊ THÙY  DUNG 16-02-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
22 ĐOÀN THANH  DƯƠNG 16-11-1999 Phú Yên Nam Kinh G T   Giỏi  
23 DƯƠNG TRƯƠNG  DƯƠNG 07-11-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb K   Trung bình  
24 ĐÀO PHỤNG  DUY 03-11-1999 Phú Yên Nam Kinh G T   Giỏi  
25 NGUYỄN THÀNH  DUY 05-02-1999 Phú Yên Nam Kinh G T   Giỏi  
26 NGUYỄN VĂN  DUY 27-9-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
27 NGUYỄN THỊ MỸ  DUYÊN 24-8-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
28 VƯƠNG THỊ MỸ  DUYÊN 02-01-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
29 NGUYỄN THỊ MỸ  DUYÊN 28-8-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
30 TRẦN THỊ MỸ  DUYÊN 01-10-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
31 HUỲNH VĂN  ĐA 17-9-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
32 PHAN QUỐC HOÀNG  ĐAN 02-4-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb K   Trung bình  
33 LÊ QUỐC  ĐẠT 30-01-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
34 NGUYỄN TRẦN TÚ  ĐOAN 04-7-1999 Phú Yên Nam Kinh G T   Giỏi  
35 LƯU CÔNG  ĐOAN 27-4-1999 Phú Yên Nam Kinh G T   Giỏi  
36 LÊ PHÚ  ĐỨC 21-01-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
37 NGUYỄN TRƯỜNG  GIANG 28-3-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
38 LÊ THỊ BÍCH  02-7-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
39 NGUYỄN THANH  HẢI 04-7-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
40 PHẠM NGỌC  HẢI 02-9-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb T   Trung bình  
41 NGUYỄN THỊ THÚY  HẰNG 28-8-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
42 LƯU THỊ KIM  HẰNG 23-8-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
43 NGUYỄN THỊ LỆ  HẰNG 05-11-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
44 NGUYỄN THỊ LỆ  HẰNG 08-3-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
45 PHẠM QUỐC  HẠNH 10-4-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb K   Trung bình  
46 LÊ ANH  HÀO 30-8-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
47 TRẦN VĂN  HẠO 20-12-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb T   Trung bình  
48 LÊ MINH  HẬU 03-10-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb T   Trung bình  
49 LƯU THỊ  HẬU 12-9-1999 Phú Yên Nữ Kinh Tb T   Trung bình  
50 NGUYỄN THÁI  HẬU 29-6-1999 Phú Yên Nam Kinh K K   Khá  
51 TRƯƠNG THỊ MỸ  HỆ 15-4-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
52 LÊ THỊ NGỌC  HIỀN 22-5-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
53 LÊ THỊ THANH  HIỀN 18-5-1999 Phú Yên Nữ Kinh Tb K   Trung bình  
54 PHAN THỊ ÁNH  HIỀN 15-10-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
55 VÕ CÔNG  HIẾU 20-5-1999 Phú Yên Nam Kinh G T   Giỏi  
56 NGUYỄN LÊ HOÀNG  HIỆU 17-4-1999 Phú Yên Nam Kinh G T   Giỏi  
57 LÊ THỊ MỸ  HOA 22-8-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
58 NGUYỄN THANH  HÒA 06-6-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
59 LÊ VĂN  HOÀI 16-7-1999 Phú Yên Nam Kinh K K   Khá  
60 NGUYỄN MINH  HOÀNG 09-6-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
61 LÊ TẤN  HỘI 29-9-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
62 LÊ THỊ MỸ  HỒNG 24-6-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
63 HUỲNH THỊ KIM  HỒNG 08-6-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
64 ĐOÀN THANH  HUÂN 07-7-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
65 NGUYỄN MẠNH  HÙNG 09-9-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb K   Trung bình  
66 VÕ THÀNH  HÙNG 16-02-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb K   Trung bình  
67 TRẦN ĐẮC  HƯNG 12-10-1999 Phú Yên Nam Kinh K K   Khá  
68 LÊ VŨ QUỐC  HUY 15-5-1999 Phú Yên Nam Kinh G T   Giỏi  
69 NGUYỄN VĂN  HUY 28-12-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb T   Trung bình  
70 PHẠM KHẮC  HUY 27-5-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb T   Trung bình  
71 PHAN TẦN  HUY 05-3-1999 Phú Yên Nam Kinh K K   Khá  
72 TRẦN PHƯƠNG  HUY 28-6-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
73 HUỲNH ĐỨC  HUYỀN 31-10-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb T   Trung bình  
74 NGUYỄN THỊ THANH  HUYỀN 08-8-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
75 LÊ THỊ  KHA 20-3-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
76 PHẠM MINH NHẬT  KHUÊ 01-01-1999 Phú Yên Nam Kinh G T   Giỏi  
77 NGUYỄN THÀNH  KIM 27-5-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb T   Trung bình  
78 NGUYỄN XUÂN  KIM 20-3-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb K   Trung bình  
79 HUỲNH THỊ KIM  LAI 16-02-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
80 NGUYỄN THỊ HỒNG  LAI 20-11-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
81 NGUYỄN VĂN  LÂM 29-4-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb T   Trung bình  
82 NGUYỄN QUỐC  LẬP 20-12-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
83 NGUYỄN THỊ  LỆ 09-5-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
84 NGUYỄN THỊ NHẬT  LỆ 10-8-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
85 PHAN THỊ  LỆ 21-4-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
86 LÊ THỊ XUÂN  LỊCH 26-6-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
87 ĐẶNG THỊ MỸ  LINH 04-10-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
88 LÊ MINH  LINH 17-12-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb K   Trung bình  
89 NGUYỄN DUY  LINH 22-8-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
90 NGUYỄN THỊ MỸ  LINH 01-6-1999 Phú Yên Nữ Kinh Tb K   Trung bình  
91 TRẦN XUÂN  LĨNH 10-10-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
92 NGUYỄN THỊ KIM  LOAN 14-5-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
93 PHAN NGUYÊN  LỘC 05-12-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
94 TRẦN VĂN  LỢI 19-4-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb K   Trung bình  
95 HUỲNH KIM  LONG 08-7-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
96 VÕ DUY  LUÂN 11-6-1999 Phú Yên Nam Kinh K K   Khá  
97 TRẦN QUỐC  LUẬT 29-12-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
98 PHÙNG GIA  LỰC 20-4-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
99 TRẦN NHẤT  LƯỢNG 05-5-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb T   Trung bình  
100 NGUYỄN THỊ THẢO  LY 30-8-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
101 TRẦN THỊ TRÚC  LY 02-11-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
102 NGÔ THỊ HOÀI  LY 14-8-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
103 NGUYỄN THỊ KHÁNH  LY 15-6-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
104 PHẠM NGỌC  27-4-1999 Phú Yên Nam Kinh G T   Giỏi  
105 LÊ PHƯƠNG HUYỀN  MI 01-12-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
106 HUỲNH CÔNG  MINH 26-12-1999 Phú Yên Nam Kinh K K   Khá  
107 TRƯƠNG CÔNG  MINH 18-5-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
108 PHẠM HUYỀN  05-12-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
109 DIỆP THỊ  04-9-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
110 NGUYỄN THỊ HỒNG  MY 10-12-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
111 HUỲNH THỊ NGUYỆT  NGA 04-5-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
112 TRẦN THỊ MỸ  NGA 15-01-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
113 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG  NGUYÊN 10-12-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
114 NGUYỄN TRƯƠNG  NHẤT 12-4-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
115 ĐOÀN VIẾT  NHẬT 15-11-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb K   Trung bình  
116 TRƯƠNG THỊ THANH  NHI 26-5-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
117 NGÔ THỊ YẾN  NHI 16-6-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
118 PHẠM NGỌC  NHIỆM 04-3-1999 Phú Yên Nam Kinh G T   Giỏi  
119 NGUYỄN THỊ QUỲNH  NHƯ 15-8-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
120 HUỲNH THỊ QUỲNH  NHƯ 26-12-1999 Phú Yên Nữ Kinh K K   Khá  
121 TRẦN MẠNH  NHƯ 01-3-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
122 LÝ THỊ TRINH  NỮ 07-11-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
123 ĐẶNG VĂN  PHÁT 17-3-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb K   Trung bình  
124 NGUYỄN NGỌC  PHONG 28-10-1999 Phú Yên Nam Kinh G T   Giỏi  
125 NGUYỄN HỮU  PHONG 17-01-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
126 TRẦN LONG KIM  PHỤNG 06-01-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
127 LÊ NGUYỄN TRÚC  PHƯƠNG 02-3-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
128 NGUYỄN THỊ THU  PHƯƠNG 22-7-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
129 NGUYỄN PHI  PHƯƠNG 09-9-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
130 VÕ VĂN  QUÀ 01-7-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
131 LƯU NHẬT  QUÂN 23-8-1999 Phú Yên Nam Kinh G T   Giỏi  
132 PHẠM TRẦN MẠNH  QUÂN 28-8-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb K   Trung bình  
133 NGUYỄN XUÂN  QUANG 20-02-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
134 VƯƠNG TIỂU  QUY 28-12-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
135 LÊ PHÚ  QÚY 11-4-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb T   Trung bình  
136 PHẠM NGỌC  QUYỀN 01-02-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb T   Trung bình  
137 ĐẶNG THỊ NHƯ  QUỲNH 18-4-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
138 MAI NHƯ  QUỲNH 23-5-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
139 LÊ KHÁNH  QUỲNH 15-10-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
140 NGUYỄN QUỐC  RIN 02-6-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb T   Trung bình  
141 LÂM TIÊN  SANG 18-5-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb K   Trung bình  
142 NGUYỄN XUÂN  SANG 05-10-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb T   Trung bình  
143 TRẦN KIM  SANG 23-5-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb K   Trung bình  
144 PHAM THỊ TRÚC  SAO 05-12-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
145 THIỀU DƯƠNG TRƯỜNG  SINH 19-9-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
146 TRƯƠNG CÔNG  SINH 16-9-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
147 NGUYỄN HỒNG  SƠN 08-6-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
148 VÕ PHI  SƠN 08-12-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
149 NGUYỄN MINH  TÀI 05-9-1999 Phú Yên Nam Kinh G T   Giỏi  
150 ĐOÀN LINH  TÂM 07-12-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb T   Trung bình  
151 LÊ HUY  TÂM 20-7-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
152 LƯU NGỌC  TÂM 27-5-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb T   Trung bình  
153 NGÔ THỊ  THẨM 04-7-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
154 HUỲNH NHẬT  THANH 09-01-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
155 NGUYỄN VIỆT  THANH 23-3-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
156 LÊ THỊ ANH  THAO 16-3-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
157 TRẦN PHAN PHƯƠNG  THẢO 06-7-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
158 NGUYỄN VŨ  THẢO 07-9-1998 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
159 NGUYỄN THỊ THU  THẢO 03-3-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
160 PHẠM THU  THẢO 07-12-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
161 TRẦN NGỌC  THẢO 06-4-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb T   Trung bình  
162 NGUYỄN THỊ THU  THẢO 27-01-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
163 ĐẶNG THỊ MAI  THI 27-3-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
164 LƯƠNG TẤN  THI 10-3-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb T   Trung bình  
165 VƯƠNG VĂN  THỊNH 30-12-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb T   Trung bình  
166 LÊ TRẦN ANH  THƠ 10-01-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
167 PHAN ANH  THƠ 22-3-1999 Phú Yên Nam Kinh G T   Giỏi  
168 TRẦN NGUYỄN THỊ  THOA 02-02-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
169 HUỲNH THỊ KIM  THOA 05-7-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
170 TRƯƠNG CÔNG  THOẠI 20-11-1999 Phú Yên Nam Kinh G T   Giỏi  
171 LƯƠNG VĂN  THOẠI 28-02-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
172 NGUYỄN THỊ BÍCH  THOAN 25-02-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
173 NGUYỄN VĂN  THÔNG 24-01-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb K   Trung bình  
174 NGUYỄN THỊ HOÀI  THU 10-01-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
175 HUỲNH THỊ MỸ  THƯ 20-01-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
176 VÕ THỊ MINH  THUẬN 04-3-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
177 NGUYỄN THƯỢNG  THUẬT 06-02-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
178 VÕ  THUẬT 12-12-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb K   Trung bình  
179 PHẠM MINH  THỨC 21-9-1999 Phú Yên Nam Kinh G T   Giỏi  
180 PHẠM THỊ TÌNH  THƯƠNG 20-5-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
181 NGUYỄN THỊ KIM  THƯƠNG 14-8-1999 Phú Yên Nữ Kinh Tb T   Trung bình  
182 NGUYỄN THỊ MINH  THỦY 16-12-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
183 NGUYỄN THÀNH  TIÊN 29-4-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb T   Trung bình  
184 LÊ THỊ KIM  TIẾN 21-7-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
185 LÊ HỮU  TIẾN 04-7-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
186 TRẦN THỊ THANH  TIỀN 11-3-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
187 NGUYỄN DƯƠNG HỮU  TÍN 25-9-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb K   Trung bình  
188 NGUYỄN MINH  TÍN 05-02-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb T   Trung bình  
189 LÊ VĂN  TÌNH 19-3-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb K   Trung bình  
190 HUỲNH THỊ THU  TÌNH 25-4-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
191 LÊ QUỐC  TOẢN 14-6-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb K   Trung bình  
192 NGÔ MINH  TOẢN 08-8-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb K   Trung bình  
193 NGUYỄN QUỐC  TOẢN 22-5-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
194 NGUYỄN BẢO  TỒN 01-11-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb K   Trung bình  
195 PHẠM THỊ HUYỀN  TRÂN 10-8-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
196 LÊ THỊ HOÀI  TRANG 19-5-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
197 CAO TẤN  TRIỀU 14-10-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb K   Trung bình  
198 NGUYỄN ĐOÀN PHƯƠNG  TRINH 25-7-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
199 NGUYỄN KIỀU  TRINH 16-11-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
200 ĐẶNG HUỲNH LOAN  TRINH 16-4-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
201 NGUYỄN QUỆ LAN  TRINH 20-6-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
202 TỐNG THỊ VIỆT  TRINH 16-7-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
203 VÕ THỊ HUYỀN  TRINH 05-3-1999 Phú Yên Nữ Kinh Tb K   Trung bình  
204 NGUYỄN THÀNH  TRÔNG 24-6-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
205 TRẦN THỊ HỒNG  TRÚC 24-7-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
206 PHẠM THỊ THANH  TRÚC 24-8-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
207 NGUYỄN THANH  TRUNG 28-01-1999 Phú Yên Nam Kinh K K   Khá  
208 NGUYỄN NHẬT  TRƯỜNG 14-01-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb K   Trung bình  
209 ĐÀO MINH  TRƯỞNG 13-02-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb Tb   Trung bình  
210 PHẠM THỊ THANH  09-9-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
211 LÊ ANH  TUẤN 28-7-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
212 NGUYỄN DUY  TUẤN 12-11-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
213 LÊ TRUNG  TUY 30-12-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb T   Trung bình  
214 NGUYỄN THỊ THANH  TUYỀN 10-12-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
215 NGUYỄN THỊ THANH  TUYỀN 21-10-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
216 DIỆP THỊ KIM  TUYỀN 02-6-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
217 NGUYỄN THỊ THANH  TUYỀN 28-10-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
218 LÊ TRÀ THỊ KIM  UYÊN 30-3-1999 Phú Yên Nữ Kinh Tb T   Trung bình  
219 TRẦN QUANG  VĂN 27-9-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb T   Trung bình  
220 LÊ TRƯƠNG THẢO  VI 28-8-1999 Phú Yên Nữ Kinh G T   Giỏi  
221 TRẦN THỊ NGỌC  VI 25-5-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
222 VÕ XUÂN  22-02-1999 Phú Yên Nam Kinh K T   Khá  
223 LÊ THỊ THẢO  VIÊN 14-7-1999 Phú Yên Nữ Kinh K T   Khá  
224 LÊ QUANG  VINH 09-4-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb K   Trung bình  
225 NGUYỄN NGỌC  VINH 01-01-1999 Phú Yên Nam Kinh Tb K   Trung bình  
Tổng cộng có: 225 học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS (Nữ: 104)
Trong đó: - Giỏi: 65 ( 28.9 %). Nữ: 47 (  45.2%) Tây Hoà, ngày     tháng 5 năm 2014
  - Khá: 99 ( 44.0 %). Nữ: 48 ( 46.2%)                 TRƯỞNG PHÒNG
- TB:   61 ( 27.1%). Nữ: 09  ( 8.7 %)
- Học sinh tốt nghiệp theo diện ƯT,KK: 0                                             
                                     Phú Thứ, ngày 22 tháng 5 năm 2014
         P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
[Trở về]
 

   
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH
Địa chỉ :Khu phố Mỹ Lệ Tây, TT Phú Thứ, Huyện Tây Hòa
Điện thoại :057.3578095
Thư điện tử: nguyentatthanh.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2012 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH